Công nghệ giáo dục

29/07/2015 579

Công nghệ giáo dục (CGD) là công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại.

Năm 1978, sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ, ông mở trường Thực nghiệm đầu tiên ở Việt Nam - Trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm (số 52 phố Liễu Giai, Hà Nội). Năm 1986, chương trình Công nghệ giáo dục vượt ra khỏi phạm vi thực nghiệm, có 43 tỉnh, thành trên cả nước  áp dụng mô hình trường Thực nghiệm, mỗi tỉnh có ít nhất một trường hoạt động theo mô hình này, đặc biệt có tỉnh triển khai đến từng huyện như Thái Bình.  Năm 1990, đề tài quốc gia Công nghệ Giáo dục được nghiệm thu, thành lập Trung tâm Công nghệ Giáo dục.

Năm 2000, chủ trương “Một chương trình một bộ sách giáo khoa” của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thi hành, đồng nghĩa với việc CGD “chết lâm sàng”. Chương trình Công nghệ giáo dục chỉ còn áp dụng tại các trường Thực nghiệm như: Trường Phổ thông Thực nghiệm Liễu Giai (Hà Nội), Phổ thông Thực nghiệm Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), Tiểu học Thực nghiệm Huế (Thừa Thiên-Huế), Tiểu học thực nghiệm Đà Lạt (Lâm Đồng), Thực nghiệm Bình Minh (Hải Dương) và một ngôi trường mới mở cùng mô hình là Tiểu học công nghệ giáo dục Hà Nội (Hà Nội).

Đến năm 2012, chương trình sách giáo khoa Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại được hồi sinh bằng quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, khi bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục được đưa vào áp dụng đại trà. Năm học 2012 – 2013, 19 tỉnh đã lựa chọn triển khai dạy tiếng Việt theo tài liệu CGD gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Kon Tum, Bình Phước, Ninh Thuận, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Hải Dương và Nam Định. Tính đến năm học 2014-2015, đã có gần 50 tỉnh thành thực hiện dạy Tiếng Việt lớp 1 theo CGD.

 CGD cũng được Bộ giáo dục và đào tạo đồng ý cho thí điểm triển khai ở lớp hai với các môn Toán lớp một, Văn lớp hai, Giáo dục lối sống lớp 1 và Tiếng Việt lớp hai.