CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

02/07/2015 631

Công ty CP Đầu tư và Phát triển trường Phổ thông Công nghệ Giáo dục là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chức năng  công ty là xuất bản và phát hành bộ sách Công nghệ Giáo dục trên toàn quốc.

Công ty luôn chú trọng đến các chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm và dịch vụ để hướng tới mục tiêu đảm bảo phân phối đồng bộ, đầy đủ và kịp thời sách Công nghệ Giáo dục.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã phát hành bộ sách Tiểu học Công nghệ Giáo dục tại gần 50 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Bộ sản phẩm bao gồm:

Sách Giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 – CNGD:

+ Bộ Tiếng Việt lớp 1 – CNGD (3 tập)

+ Bộ Em tập viết lớp 1 – CNGD (3 tập)

+ Bộ Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 – CNGD (3 tập)

+ Môn Tiếng Việt lớp 1 – CNGD – Tài liệu tập huấn giáo viên

Sách bổ trợ môn Tiếng Việt lớp 1 – CNGD:

+ Bộ Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – CNGD (3 tập)

+ Bộ Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – CNGD (3 tập)

Sách tham khảo Công nghệ Giáo dục:

+ Bộ Em tự kiểm tra đánh giá cuối tuần Tiếng Việt 1 – CNGD

+ Hỏi đáp về môn Tiếng Việt - CNGD - dành cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh

+ Truyện đọc lớp 1 – CNGD

+ Quy trình tập huấn Tiếng Việt lớp 1 – CNGD

+ Bộ sách tham khảo nghiệp vụ sư phạm hiện đại  – CNGD (10 cuốn)

Bộ đồ dùng học tập môn Tiếng Việt 1 – CNGD

Các bộ sách CNGD tiểu học đang triển khai thí điểm tại các địa phương

Văn, Toán, Giáo dục lối sống, Đất nước học, Mỹ thuật, Tiếng Anh…