Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trường phổ thông công nghệ giáo dục

Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 043 792 5314
Fax: 043 772 8594
Email: congtycgd@gmail.com
Website: http://sachcongnghegiaoduc.vn