Giáo dục lối sống lớp 1 - CNGD - Sách dành cho cha mẹ học sinh

Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

Giá bán: 10.500 VND

Đây là cuốn sách dành cho cha mẹ học sinh lớp 1. Cuốn sách gồm có 3 chương. Chương I khuyên cha mẹ nên cư xử như thế nào để giáo dục con cái có hiệu quả. Chương II giới thiệu các nội dung giáo dục lối sống cho học sinh lớp 1. Chương III hướng dẫn cha mẹ phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục cho học sinh lớp 1 lối sống văn hóa, có trách nhiệm và biết chia sẻ.

Chia sẻ
Hotline

043 792 5314