Thực hành Viết đúng Viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục - Tập 1

Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

Giá bìa : 11.000đ

Giúp các em học sinh không chỉ viết được, viết đúng mà còn hướng tới viết đẹp và viết nhanh. Trong quá trình biên soạn, các tác giả hướng tới việc rèn luyện rèn cho các em viết đúng viết đẹp từng con chữ, nét chữ, từng tiếng, từng từ, từng câu cụ thể, cách trình bày một bài viết theo từng thể loại khác nhau. Thông qua những câu ca dao, tục ngữ, đoạn văn hay câu thơ bồi dưỡng thêm cho các em tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, hướng đến những điều hay ý đẹp.

Chia sẻ
Hotline

043 792 5314