Em tự kiểm tra đánh giá cuối tuần Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục (tập 2)

Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

Có 35 phiếu, tương ứng với 35 tuần của năm học, giúp em tự tổng hợp và đánh giá các kiến thức, kĩ năng tiếng Việt đã học trong tuần

Bài tập kiểm tra gồm 4 dạng: LUYỆN ĐỌC - NGỮ ÂM – CHÍNH TẢ - TẬP VIẾT

Em sử dụng tự học – tự kiểm tra cuối mỗi tuần

Giá bìa : 20.000 đ

 

Chia sẻ
Hotline

043 792 5314